Markarbeten för infrastruktur

Viby Maskintjänst AB är ett Mark, Bygg, Anläggning och Transportföretag. Vi utför alla typer av markarbeten i Örebro län och angränsande län.

Exempel på olika uppdrag.

 • Byggnation av olika ledningar (Fjärrvärme, Vatten och avlopp, m.m.)
 • Vägbyggnad
 • Drift och underhåll infrastruktur
 • Grundarbeten för industri och villa
 • Snöplogning och saltning
 • Försäljning och transport av jord, bergkross, grus och sand
 • Schakt och jord transporter

Vi har många olika beställare som till exempel:

 • E.ON värme
 • Svevia
 • E.T.F Energiteknink Fjärrvärme
 • Nynäs Säteri AB
 • Kommuner
 • Privatpersoner

Välkommen att kontakta oss!